FN Blog / Pogátsa Zoltán / Miért omlott össze a Szovjetunió?
Nyomtatás Betűméret
Miért omlott össze a Szovjetunió? 2011-03-01 01:43:49
Aligha a Reagan-i csillagháború miatt. És nem is a koraszülött jóléti állam miatt.

A Ronald Reaganről szóló bejegyzésünk kommentelői szememre vetették, hogy kifelejtettem egy igen fontos dolgot: a Szovjetunió azért omlott össze, mert Reagan csillagháborús versenybe kergette Moszkvát, és ez annyira eladósította őket, hogy összeomlottak.

Nos, ezt az olvasatot az adatok nem támasztják alá. A Szovjetunió 1991-es, azaz megszüntetés előtti államadóssága nem volt több, mint a GDP 20%-a. Ez ma nevetségesen alacsony adat lenne, bár akkoriban még mindenkinek sokkal alacsonyabb államadósságai voltak. Ennek ellenére ez akkor is alacsonyabb volt, mint például a rivális USA 38%-os mutatója. Azaz ha valakit, akkor saját magát kergette eladósodottságba Reagan a csilagháborús projekttel...

20% egyáltalán nem magas adat. Bőven áthidalható volt hitelekkel, később könnyen visszafizethető. A mai görög, olasz vagy belga 100% feletti államadóságokhoz képest elhanyagolható.

Ráadásul Oroszország az összeomlás után átvállalta az összes volt tagköztársaság államadósságát, később még tovább is adósodott a csecsen háború következtében, mégis gyakorlatilag mára visszafizette teljes adósságállományát, az ma a GDP 8.5%-a körül áll. Minderre garanciát jelentett az óriási olaj- és földgázvagyon.

Mindez érdekes kérdést vet fel. Összeomlott-e gazdaságilag egyáltalán a szocializmus? Magyarországon ez a rendszerváltás környékén egyértelműen merült fel, hiszen messze a legmagasabb adósságállománnyal jöttünk ki az államszocializmus időszakából. De rajtunk (és bizonyos mértékig a lengyeleken) kívül gyakorlatilag a teljes keleti blokk igen alacsony adóssággal végezte a múlt rendszert. És ahogy az alábbi, 2010-es ábra mutatja, ez mind a mai napig így is maradt.

Ebben a megvílágításban igen érdekes újragondolni a híres Kornai-Ferge vitát is, ahol Kornai professzor azt állította, hogy a magyar jóléti állam 'koraszülött' volt, azaz olyankor vezették be, amikor még a társadalom nem termelte meg annak gazdasági alapjait. Tehát hitelből kellett finanszíroznunk. Ez ezek szerint Magyarországra volt igaz (azóta is), nem a szocializmus inherens jellegzetessége volt. Tehát a finanszírozhatatlan jóléti kiadások sem kényszerítették térdre a szocializmust, pedig elég bőkezűek voltak.

Hát akkor mitől omlott össze a szocializmus? Erről csak spekulálni tudunk. Kulcsszerepet játszott benne annak diktatórikus volta, azaz hogy a polgárok a parancsuralmi rendszerrel nem hogy azonosulni nem tudtak, hanem elnyomásként élték azt meg. Abban a pillanatban váltottak a 'nyugati' rendszerre, amint lehetett. Az meg, hogy ez a nyugati rendszer magasabb életszínvonallal kecsegtetett, nem lehet meglepő. A szocialista térségnek csak nagyon kis része volt valaha is a gazdag nyugat része történelmileg.  Ez gyakorlatilag csak az egykori velencei Dalmáciát, illetve a német Zollvereinba tartozó, és így például a Habsburg gyarmatosításból és az iparosításból is profitáló Csehországra és Szlovéniára volt igaz. Mindenki más mindig is Európa agrárperifériája volt.

Szintén okolhatók még a belső tervezés gyengeségei, a szinte állandósult hiányok itt-ott a gazdaságban. Ebben azonban megint rácáfolt a rendszer kritikusaira. Ludwig von Mises, az osztrák iskola ismert nagy szocializmus-kritikusa híres jóslatában két évet adott egy tervutasításos rendszernek az összeomlásig!

Cimkék: USA, szocializmus, GDP
Megosztás
62 szavazat alapján

Mi a véleménye a bejegyzésről?

Nagyon gyenge   Nagyon jó

Hozzászólások

16. niki 2011-03-02 19:07:20
Kedves Sorge!

Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy,mekkora szerepe van a világgazdaság "még" nagyobb eladósodásában?
A válság kialakulását és folyamatát én is tudom.:)
15. * 2011-03-02 17:57:29
Gyenge egyéni érdekeltség ("dolgozgattunk", cserébe "fizetgettek"), az extenzív fejlődés lehetőségeinek kimerítése, és még száz más ok. A szocializmus gazdasági, társadalmi és politikai zsákutca volt. Köteteket írtak a betegségeiről, úgy látszik, két évtized múltán már halványulnak az emlékek...

A szovjet olajexport csökkenése volt az utolsó szeg a koporsóban, mert kénytelenek voltak világpiaci áron adni a többi szocialista országnak az energiafaló gazdaságuk működtetéséhez szükséges energiahordozót. Azért voltak kénytelenek, mert csak így tudták megszerezni az élelmiszer-importhoz szükséges devizát. Az eladósodottság mértéke (a cikkben említett 20%) nem érzékelteti a Szovjetunió és a keleti tömb szorult helyzetét. Ugyanis ahhoz, hogy akár 21% legyen, újabb hitelhez kellett volna jutni, azt viszont a nyugati országok méregdrágán adták. Részben politikai okokból, részben mert tisztában voltak vele, hogy a keleti tömb aligha tudja majd miből visszafizetni a kölcsönöket, mert nagyon kevés exportképes árut termelt. A szovjet nyersanyagokon kívül szinte semmit.

Jól érezhetők voltak ezek a tünetek Magyarországon is. Az új gazdasági mechanizmusnak nevezett reformtörekvések az első olajválság hatására kifulladtak, a gazdasági növekedés leállt, és korábban példátlan áremelésekre kényszerült a kormány. Mai szemmel az olajválság olajárai, az áremelések mértéke nevetségesnek tűnhetnek, de a rendszer betegségének egyértelmű tünetei voltak.

Eddig a gazdasági okokból soroltam fel néhányat. A hiánygazdálkodást a cikk is említette.

A társadalmi okok közül néhány: egyre többen ismerték fel, hogy a szocialista országok SOSEM érhetik utol a fejlett Nyugatot. Az ötvenes és hatvanas években ez nem volt ennyire világos. A hetvenesekben azzá vált, a nyolcvanasokban pedig kínzó, sürgető érzéssé.

A politikai válság az eddig vázolt okokból fakadt. A tömegek egyre elégedetlenebbé váltak. Állandósult élelemhiány + az afganisztáni háború kudarca a Szovjetunióban. Stagnáló gazdaság, emelkedő árak, növekvő eladósodás az egész keleti tömbben. Gorbacsov csak megpróbálta csökkenteni a feszültséget, megnyitott néhány zsilipet, és a kizúduló ár mindent elsodort.

Reagan csillagháborús terveit az USA-ban is megvalósíthatatlannak tartották. Nem véletlenül nem valósítottak meg belőle semmit. De az, hogy a keleti tömb vergődése idején óriási fegyverkezésbe kezdett és ezt látványos adócsökkentéssel tudta kombinálni, rámutatott a valós erőviszonyokra. És ez aligha személyes érdeme, ő csak hitelesen képviselte az a politikai irányt, amit kijelöltek neki. Westernszínészi múltja, szónoki képességei, jóképű, férfias megjelenése, határozottsága segítette ebben. El tudta hitetni mindenkivel, hogy az agresszív, gonosz Szovjetunióval szemben egy sokkal erősebb, szintén agresszív hatalom védelmezi a szabad világot. "hajmeresztő külpolitikájáról - Guatemala, Honduras, Panama, Irán-kontra ügy, Líbia bombázása - stb. most nem írunk" - írta Pogi az említett cikkében. Nos, ezek pedig pont ide tartoznak, az egykori cowboy-színész politikai fegyvertárához. A filmjeiben mellékszereplő volt, de a világpolitikában két elnöki periódusa idejére ő vált a főszereplővé, és megérdemelten aratott sikert.
14. akira 2011-03-02 08:26:00
Kedves Sorge és Niki,

A 2008-as pénzügyi válság alapvetően pénzügyi eredetű okokra vezethetőek vissza, mely okok között találhatunk közvetlen kiváltó okokat (pl. mérgezett, szín tiszta megtévesztésre épülő értékpapírokat és más átláthatatlan derivatívákat), kevésbé közvetlen, bár minden bizonnyal a pénzügyi válság elkerülhetetlenségét ténylegesen megalapozó okokat, mint pl. a jelzáloghitelekkel történő ingatlanlufi kialakulása, más fogyasztási hitelek túlzott mértékű elterjedése, akár az államok túlzott eladósodása, stb., de a vég nélküli növekedést váró gazdasági modellre épülő fogyasztói társadalom is a közvetett okok között szerepel.

Szintén nem vezethető vissza a jelenlegi válság egyetlen okra.
13. akira 2011-03-02 08:13:23
Nem tudnám megmondani, mitől bomlott föl a SZU, legföljebb sejtéseim lehetnek.

A legerősebb sejtésem azonban az, hogy önmagában egyik - az elmúlt hetekben szóba hozott - ok sem lett volna elégséges, sokkal valószínűbb, hogy egyszerre több hatás is közrejátszott ebben. Az egyik erősebben a másik kevésbé...

Mint ahogy Gorbacsov reformelképzelései ill személye, az USA kül- és gazdaságpolitikája (akár az eladósodásból finanszírozott csillagháborús verseny), de a "szovjet" társadalmon belüli feszültségek is, amelynek szintén voltak gazdasági alapjai is azon túl, hogy nyugati szabadságra is vágytak.
12. Sorge 2011-03-01 19:53:14
Kedves Niki ! Úgy látom, nem arra válaszoltam, amit kérdeztél.
Akkor először tisztázzuk, hogy mit értesz Te 2008-as válság alatt ?
E nélkül nem lehet korrektül megválaszolni a kérdésedet...
11. niki 2011-03-01 19:32:24
Kedves Sorge!
Köszönöm szépen a válaszod, csak sajnos ezt eddig is tudtam !:))
Nem tudnál ezzel kapcsolatban esetleg valami jó cikket vagy ábrát?
Vagy esetleg ha ezenkívül tudnál még valamit, akkor annak nagyon örülnék!:)
Előre is köszönöm!:)

Szóljon hozzá!

Blogleírás

Pogátsa Zoltán blogja a globális gazdaságról, az Európai Unióról és benne Kelet-Közép-Európáról.

Pogátsa Zoltán

Cimkefelhő

Egyesült Királyság, , IMF, jegybank, önkormányzatok, szociálpolitika, infláció, csehország, Olaszország, Szlovénia, Szlovákia, Kína, KAP, Ausztria, költségvetés, Németország, Orbán, foglalkoztatás, Románia, Svájc, Offshore, USA, nagyvállalatok, Horvátország, Norvégia, adók, neoliberalizmus, bankrendszer, Izland, szocializmus, fenntarthatóság, EU, piac, Thatcher, Chile, élelmiszerárak, Lengyelország, eurózóna, Görögország, Északi Modell, Svédország, Írország, Finnország, D-Korea, romák, olaj, megszorítás, válság, nyugdíj, Barroso

Keresés

Blogértesítő - Pogátsa Zoltán

Iratkozzon fel az értesítőre és mi az új bejegyzésekről e-mail-t küldünk.

Kapcsolódó hírek az FN-ről

Hirdetés